► Obsluha stavebných strojov

► Obsluha vysokzdvižných motorvých dopravných vozíkov

► Obsluha reťazových motorových píl ( v ťažbe a pri inej činnosti - manipulácia)

► Obsluha zdvíhacích zariadení

► Elektrotechnik §21, §22, §23

► Lešenár - montáž a demontáž lešení

► Práca vo výškach

► Viazač bremien

► Vodiči motorových vozidiel

► Školenie zamestnancov BOZP a PO

► Opakované školenia

► Aktualizačná odborná príprava